Żłobek w Łodzi

W codziennej pracy w żłobkach i Klubach Malucha NUBO w Łodzi opieramy się na pedagogice Marii Montessori oraz pracujemy metodą Reggio Emilia. Mamy certyfikacją Montessori in Practica, prowadzone przez wychowanków Marii Montessori. Dziecko wychowane zgodnie z tymi wartościami jest samodzielne, pracowite, twórcze i pewne siebie.Pracujemy zgodnie z neurodydaktyką. Podstawą pracy jest dla nas odkrywanie i rozwijanie unikatowych talentów każdego dziecka.

Główne filary tych podejść to: praca indywidualna z każdym dzieckiem, nauka samodzielności, rozwijanie wiary w siebie, rozwój kreatywności, umiłowanie do porządku, proekologiczna postawa oraz szacunek do innych.

W naszym żłobku opiekunki podążają za potrzebami i nastrojem dziecka. Obserwują, co w danym momencie najbardziej je interesuje i niczego mu nie narzucają. Kładą nacisk na rozwój w tej dziedzinie, w której dziecko przejawia największe zdolności i zainteresowanie. Pracują także z dzieckiem nad tym, co sprawia mu trudność.

Pomagamy dzieciom rozwijać pewność siebie. Nauka każdej nowej rzeczy opiera się na tym, co dziecko już opanowało i z czym sobie bardzo dobrze radzi. Podczas aktywnego działania dzieci odkrywają swoje możliwości i talenty, ale także ograniczenia. Uczą się oceniać swoje zdolności oraz podejmować własne decyzje.

Pozwalamy dzieciom rozwijać się we własnym tempie, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i potencjałem. Nie zmuszamy dziecka do udziału w aktywnościach, na które nie ma ochoty.

Duży nacisk kładziemy na rozwój kreatywności i twórczości. Zabawki są proste, ale spełniają funkcję edukacyjną. Jest bardzo dużo zajęć plastycznych, w których wykorzystujemy specjalne materiały edukacyjne, ale także przedmioty codziennego użytku – np. piasek, glinę, liście czy produkty spożywcze. Dziecko rozwija zdolności manualne, uczy się przelewania, przesypywania, chwytania szczypcami i przekładania.

Dzieci szukają własnych dróg twórczej ekspresji, bez narzucania szablonów. Wykorzystujemy do tego  taniec, muzykę, teatr i zabawy ruchowe.

Działamy zgodnie z myślą M. Montessori: „Pomóż mi to zrobić samemu”. Nie wyręczamy dzieci w codziennych czynnościach, a jedynie pomagamy w razie potrzeby.

Dzieci szybko uczą się samodzielnego jedzenia, sprzątania po sobie, ubierania się czy samodzielnej higieny. Dzięki temu rozwijają nie tylko swoją samodzielność, ale także samodyscyplinę i zamiłowanie do porządku.

Dajemy im swobodny wybór, czym się chcą bawić i w jaki sposób. Mają do dyspozycji kąciki tematyczne służące do rozwoju w różnych obszarach. Same decydują, czy chcą pracować w grupie, czy indywidualnie. Dzięki temu uczą się podejmować decyzje i dokonywać samodzielnych wyborów.

Dzieci uczą się poprzez działanie, obserwację, eksperymentowanie i zabawę.

Dzięki przebywaniu w zróżnicowanej wiekowo grupie czerpią od siebie nawzajem. Młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze uczą się empatii, wsparcia i opieki nad młodszymi. Bycie wzorem dla młodszych zwiększa ich poczucie własnej wartości. Dodatkowo ćwiczą umiejętność współpracy w grupie oraz przestrzegania zasad społecznych, otwartości na innych i szacunku do nich.

Prowadzimy naukę języka angielskiego oraz dodatkowo chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, ukraińskiego, rosyjskiego czy włoskiego. Dla dzieci i rodziców obcojęzycznych prowadzimy zajęcia z języka polskiego.