Dla rodziców

Zależy nam na pozostawaniu w ciągłym kontakcie z rodzicami. Słuchamy ich sugestii oraz pytamy o zdanie.

Wiemy, że rozwój dziecka to zbiorowa odpowiedzialność, dlatego propagujemy rozwój dziecka poprzez rozwój rodzica.

Prowadzimy Centrum Wsparcia Rozwoju Rodzica, w którym:

  1. Towarzyszymy rodzicom w dobrym przygotowaniu do powrotu do pracy. Robimy to poprzez: doradztwo zawodowe, odkrywanie talentów, silnych stron oraz indywidualnych predyspozycji zawodowych.
  2. Kierujemy na kursy zawodowe i kontaktujemy z pośrednikami pracy.
  3. Proponujemy możliwość indywidualnych spotkań z coachem. Mogą dotyczyć powrotu do pracy, zakładania lub rozwoju własnej firmy, radzenia sobie ze stresem lub bardziej harmonijnego łączenia pracy z życiem prywatnym. Oferujemy także usługę coachingu rodzicielskiego oraz tutoringu rodzicielskiego.
  4. Dajemy wsparcie w zachowaniu Work Life Balance, dzieląc się sprawdzonymi technikami
  5. Chcemy ujednolicić proces edukacji dziecka i zaproponować przeniesienie naszych metod na grunt rodziny, dlatego prowadzimy warsztaty z zakresu rozwoju dziecka pedagogiką Marii Montessori i metodą Reggio Emilia oraz innych przydatnych podejść.
  6. Uczymy rodzicielstwa bliskości.
  7. Prowadzimy warsztaty z Mindfulness, które pomagają lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami oraz żyć w bardziej świadomy sposób
  8. Aby wesprzeć rodziców, którzy oczekują na narodziny kolejnego dziecka, uruchomiliśmy weekendową szkołę rodzenia, w ramach której można skorzystać ze wsparcia w zakresie: przygotowania do porodu – radzenie sobie z emocjami, zwiastuny porodu, nauka oddychania, ćwiczenie pozycji porodowych, farmakologiczne i niefarmakologiczne uśmierzanie bólu, przygotowanie do porodu rodzinnego, higiena po porodzie; powrotu do formy po porodzie – dieta, emocje po porodzie; laktacji i karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, wspierania rozwoju małego dziecka, rodzicielstwa bliskości i chustowania
  9. Ułatwiamy networking rodzicielski poprzez Klub Rodziców Przedsiębiorczych. Na specjalnych tablicach dajemy możliwość zamieszczania ogłoszeń i proponowania swoich usług. Służy to wzajemnej wymianie oraz lepszemu poznaniu się.
  10. Tworzymy Centrum Imigranta i Uchodźcy, w którym ułatwiamy odnalezienie się w Polsce przez cudzoziemców i ich rodziny.W jego ramach proponujemy także zajęcia z języka polskiego.