Programy Szkoleniowe dla rodziców

Programy szkoleniowe powstałe w oparciu o projekty współpracy grantowej : pt. „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Program szkoleniowy powstały w wyniku grantu  „Tutoring Rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach”

Lider Projektu Fundacja SPIN prowadząca ŻŁOBKI i PRZEDSZKOLE NUBO 

Partner Projektu Progettare ZeroSei srl / Coopselios (Włochy)  

Program szkoleniowy powstały w wyniku  grantu „Design Thinking & Mind Mapping szansą na lepszą przyszłość!” 

Lider Projektu Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju prowadząca ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA NUBO oraz Biuro Coworkingowe LOCUS 

Partner Projektu EUROCULTURA MOBILITA INTERNAZIONALE

Program szkoleniowy powstały w wyniku grantu ”Opracowanie i wdrożenie produktów dotyczącej nowej metody mindfulness wspierającej proces godzenia życia zawodowego i prywatnego w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanych do osób sprawujących opiekę na dziećmi w wieku
do lat 3-ech”

Lider Projektu Fundację Międzynarodowy Instytut Rozwoju prowadząca ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA NUBO oraz Biuro Coworkingowe LOCUS 

Partner Projektu MontessoriinPratica 

Platforma Szkoleniowa