Work Life Balance Centre

Work Life Balance Centre powstało z myślą o rodzicach – tych młodych i tych starszych, tych doświadczonych w macierzyństwie i tych którzy jako ojcowie i matki stawiają pierwsze kroki, tych aktywnych zawodowo i tych bezrobotnych, tych samodzielnych i tych którzy potrzebują wsparcia.

Rodzice, którzy zapiszą swoje dzieci do naszych żłobków i przedszkoli podlegać będą darmowemu indywidualnemu planowi działania.

DORADZTWO ZAWODOWE

U nas każdy rodzic będzie miał zagwarantowane dwa półtoragodzinne spotkania z wyspecjalizowanym doradcą zawodowym. Na pierwszym spotkaniu odbędzie się wstępna rozmowa, przeprowadzony zostanie test na rodzaj osobowości i charakter danej osoby oraz zostaną zadane najważniejsze pytania o obecną sytuację rodzica, plany na przyszłość, mocne i słabe strony oraz dotychczasowe doświadczenie. Na drugim spotkaniu zostanie omówione w którą stronę zawodową beneficjent powinien iść, na jakie szkolenia powinien pójść i gdzie należy szukać pracy.

KURSY ZAWODOWE

Każdy rodzic zostanie, po spotkaniu z doradcą zawodowym, skierowany na odpowiednie kursy zawodowe prowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki z certyfikacją, walidacją oraz wpisem do systemu ISO. Kurs będzie kończył się egzaminem egzekwowanym i rozpoznawalnym przez wszystkie placówki.

POŚREDNICTWO PRACY

Po skończonym kursie zawodowym rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w indywidualnych czterogodzinnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Zostaną im przedstawione oferty pracy odpowiednie do ich kwalifikacji.

Dodatkowo WLBC oferuje spotkania z psychologiami, doradcami i specjalistami w zakresie opieki nad dziećmi. Każdy rodzic będzie miał bezpośredni wpływ na działalność WLBC, a centrum będzie  brać pod uwagę wszelkie sugestie rodziców.