Metoda Montessori

W swojej pracy z dziećmi w każdym wieku używamy elementów wychowania Marii Montesorri – metody nadal innowacyjnej i jeszcze mało popularnej – wierząc w jej podejście do dziecka. Tak jak ona i my chcemy uczyć najmłodszych samodzielności, wiary we własne siły, umiejętności obserwowania tego co dookoła, wypracowania szacunku do porządku i do pracy czy osiągnięciu spontanicznej samodyscypliny. Dzieciom, również tym najmłodszym, gotowi jesteśmy powierzać drobne zadania odpowiednie do wieku takie jak podlewanie własnych kwiatków, karmienie zwierząt czy dyżury podczas posiłków.