Karta rodzica

Dla lepszej współpracy oraz komfortu razem z rodzicami i opiekunami tworzymy zbiór zasad i reguł. Dzięki nim działalność naszych placówek jest sprawniejsza i lepiej odpowiada na potrzeby zarówno podopiecznych jak i dorosłych.